اطلاعات حساب های موجود بشرح زیر است

شماره کارت : 6104337961350731
شماره حساب : 4947646224
شناسه شبا : IR41 0120 0200 0000 4947 6462 24
بانک ملت - رضا بنی حبیب

لطفا پس از انجام واریز موضوع را از طریق تیکت یا ایمیل به همراه اطلاعات کامل در این مورد به ما اطلاع دهید.

لطفا توجه داشته باشید که بهترین روش پرداخت صورتحساب درگاه پرداخت آنلاین است.
Wednesday, January 1, 2014

« برگشت