سرویس های میزبانی حرفه ای

اترک

500 مگابایت فضا و 15 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین ، ساب دامین نامحدود
به همراه 1 ادان دامین اضافه
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
منابع سخت افزاری بیشتر شامل CPU و RAM

ارس

1 گیگابایت فضا و 30 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین ، ساب دامین نامحدود
به همراه 1 ادان دامین اضافه
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
منابع سخت افزاری بیشتر شامل CPU و RAM

کارون

2 گیگابایت فضا و 60 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین ، ساب دامین نامحدود
به همراه 2 ادان دامین اضافه
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
منابع سخت افزاری بیشتر شامل CPU و RAM

مهران

3 گیگابایت فضا و 100 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین ، ساب دامین نامحدود
به همراه 2 ادان دامین اضافه
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
منابع سخت افزاری بیشتر شامل CPU و RAM