سرویس های میزبانی وردپرس

یاقوت

 • فضا 200 مگابایت - پهنای باند 20 گیگابایت
 • پارک دامین و ساب دامین نامحدود
 • اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
 • با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
 • سازگاری کامل با وردپرس

  کهربا

 • فضا 500 مگابایت - پهنای باند 30 گیگابایت
 • پارک دامین و ساب دامین نامحدود
 • اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
 • با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
 • سازگاری کامل با وردپرس

  فیروزه

 • فضا 1 گیگابایت - پهنای باند 50 گیگابایت
 • پارک دامین و ساب دامین نامحدود
 • اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
 • با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
 • سازگاری کامل با وردپرس

  زمرد

 • فضا 2 گیگابایت - پهنای باند 100 گیگابایت
 • پارک دامین و ساب دامین نامحدود
 • اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
 • با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
 • سازگاری کامل با وردپرس

  لاجورد

 • فضا 3 گیگابایت - پهنای باند 200 گیگابایت
 • پارک دامین و ساب دامین نامحدود
 • اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
 • با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
 • سازگاری کامل با وردپرس

  الماس

 • فضا 5 گیگابایت - پهنای باند 300 گیگابایت
 • پارک دامین و ساب دامین نامحدود
 • اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
 • کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
 • با قابلیت ارتقا و بکاپ هفتگی
 • سازگاری کامل با وردپرس