سرویس های میزبانی ویژه

هاست ویژه - پلن 1

200 مگابایت فضا و 5 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
به همراه دامنه رایگان ir

هاست ویژه - پلن 2

500 مگابایت فضا و 12 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
به همراه دامنه رایگان ir

هاست ویژه - پلن 3

1 گیگابایت فضا و 20 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
به همراه دامنه رایگان ir

هاست ویژه - پلن 4

2 گیگابایت فضا و 30 گیگابایت پهنای باند
پارک دامین و ساب دامین نامحدود
اکانت ftp ، اکانت ایمیل و دیتابیس نامحدود
کنترل پنل سی پنل - موقعیت آلمان
به همراه دامنه رایگان ir